Articipation

Articipation

Vyyhti Helsinki voitti kilpailuehdotuksellaan “Articipation – Constructing Future Communities” ruotsalaisen Sustainergies-verkoston järjestämään Sustainergies Cup 2014 -ideakilpailuun. Ehdotus oli vastaus haasteeseen, kuinka kehittää rakennustyömaita niin, että niistä koituisi hyötyä niin paikalliselle yhteisölle, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin.

Raati, joka koostui muun muassa kumppaniyritysten NCC:n ja SJ:n ympäristöjohtajista, valitsi voittajan seuraavin saatesanoin:

“The winner of Sustainergies Cup 2014 set out to transform the traditional construction sites. This proposal embodies the “Pioneering Spirit” of NCC and can contribute to creating communities, both real and digital. The concept is elaborate and if implemented, it could create value during the construction process and beyond the finalization of the construction. This solution inspires both energy and joy that will foster positive relationships with people in proximity to NCC’s construction sites.”

Ehdotuksessa painotettiin rakennustyömaan ja sitä ympäröivän alueen asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja viestintää rakennustyömaan koko elinkaaren aikana. Konseptin osa-alueet liittyvät muun muassa tehokkaaseen ja kohdennettuun sosiaalisen median käyttöön, paikallisiin kierrätysmahdollisuuksiin sekä taiteeseen. Ehdotuksen osa-alueet tukevat toisiaan, ovat toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Kilpailun voitosta uutisoi NCC:n lisäksi mm. Talotekniikka-lehti, Rakennuslehti ja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Katutaiteeseen liittyvistä ajatuksistamme kirjoitti Ruotsin SVT Nyheter ja huipputiimistämme Helsinki Think Company.